head-title
 
 

Za uporabo storitve vpogled v lastne osebne podatke (VLOP) zadošča veljavno kvalificirano digitalno potrdilo enega izmed naslednjih izdajateljev:

  • SIGEN-CA
  • SIGOV-CA
  • POŠTA®CA
  • Halcom-CA
  • AC NLB za fizične osebe.


    Uporaba ostalih storitev portala CRP zahteva predhodno registracijo uporabnika na portalu CRP. je poleg zgoraj navedenih digitalnih potrdil možna še s SIGEN-CA ali Halcom-CA. Pred tem je potrebna registracija uporabnika na portalu CRP.