head-title
 
 

Kaj je Centralni register prebivalstva (CRP)?

Je osrednja podatkovna baza z najosnovnejšimi podatki o prebivalstvu Slovenije. Upravlja ga Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije. V CRP-ju se podatki o prebivalstvu centralno zbirajo, obdelujejo, hranijo in uporabljajo z namenom spremljati stanje in gibanje prebivalstva (Zakon o centralnem registru prebivalstva).


Kateri podatki se v CRP-ju zbirajo?

 • EMŠO,
 • kraj rojstva,
 • ime in priimek,
 • državljanstvo,
 • prebivališče in vrsta prebivališča,
 • zakonski stan,
 • volilna pravica,
 • EMŠO (matere, očeta, zakonca in otrok),
 • identifikatorji za povezovanje z administrativnimi zbirkami podatkov,
 • datumi in podatki o dogodkih, spremembah in popravkih.


 • Podatki CRP-ja so osebni podatki, zato je glavno načelo varstvo in zavarovanje osebnih podatkov, kar ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov.


  Od kje podatki v CRP?

  Podatke CRP pridobiva od različnih virov:
 • Matični register (rojstvo, smrt, državljanstvo, sklenjena zakonska zveza, sprememba osebnega imena, razveza);
 • Bolnišnični informacijski sistemi (Elektronska prijava rojstva);
 • Register stalnega prebivalstva (prijava, odjava prebivališča, volilna pravica, gospodinjstvo);
 • Register tujcev (dovoljenje za prebivanje tujca);
 • Zbirka podatkov o zaposlovanju tujcev (določitev EMŠO tujcu);
 • Register državljanstev (pridobitev in prenehanje državljanstva);
 • Register evidenčnih tujcev (uveljavljanje pravic ali uresničevanje dolžnosti v Republiki Sloveniji);
 • Azilni register (prosilec za mednarodno zaščito);
 • Register prostorskih enot (občina, naselje, ulica, hišna številka, številka stanovanja, poštna številka, volišče);
 • Register davčnih zavezancev (davčna številka fizične osebe). • Kdo lahko pridobi podatke iz CRP-ja?

  Državni organi in drugi uporabniki, ki potrebujejo podatke o prebivalstvu za opravljanje predpisanih nalog, za vodenje zbirk podatkov o posameznikih ali za izvajanje statističnih, socioekonomskih in drugih raziskovanj. Podatke lahko pridobijo uporabniki, ki imajo podlago v zakonu, pisni zahtevi ali v pisni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo.